Våra tjänster

Om du behöver en ritning till en ny industrilokal, eller hjälp med att söka bygglov för ett uterum till din bostad – då finns vi här. Inget projekt är för litet eller för stort för oss. Vi tar oss an alla uppdrag med samma glädje och engagemang. 

Nedan kan du läsa mer om våra tjänster.

Uppmätning och framtagning av ritningar

Vi mäter upp och tar fram ritningar av både befintliga och nya lokaler.

Förstudier

Vi hjälper dig att starta igång ditt projekt i idéskedet genom att ta fram skissförslag och de utredningar samt analyser som krävs.

Bygglovshandlingar

Vi hjälper till att ta fram rätt ritningar för att söka bygglov.
Vi hjälper även till att söka bygglov om du vill.

Förfrågningsunderlag

Vi tar fram förfrågningsunderlag med både ritningar och beskrivningar för totalentreprenad eller utförandeentreprenad.

Bygghandlingar

Vi tar fram färdigprojekterade ritningar och beskrivningar att bygga efter.

Relationshandlingar

Vi tar fram ritningar och beskrivningar efter att bygget är klart, innehållande det färdiga resultatet.

Tillgänglighetsbeskrivningar

Vi tar fram tillgänglighetsbeskrivningar och gör utlåtanden gällande tillgänglighet i alla skeden av byggprocessen.

Energiberäkningar

Vi kan hjälpa dig med energiberäkningar och U-värdesberäkningar i samband med bygglov.

Kalkyler

Vi hjälper till att beräkna kostnaden för ditt byggprojekt.

Kontrollansvarig enligt PBL

Vill du kan vi hjälpa dig med kontrollansvarig under ditt byggprojekt.